Objektif


OBJEKTIF PERSATUAN BAHASA MELAYU


1 . Meningkatkan minat pelajar terhadap mata pelajaran
     Bahasa Melayu dan meningkatkan kebolehan
     berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Melayu.


2. Memberi pendedahan kepada para pelajar tentang masa
    depan dan kepentingan Bahasa Melayu untuk
    mendapatkan pekerjaan di sektor kerajaan .


3. Membentuk sikap bertanggungjawab dan amanah dalam
    diri pelajar sebagai sebahagian kehidupan


4. Mendedahkan maklumat kepada para pelajar tentang
    kepentingan berkomunikasi dengan orang lain
    menggunakan bahasa yang bersopan untuk jangka masa
    yang panjang .