Program & Aktiviti


 
PROGRAM TAHUNAN
PERSATUAN BAHASA MELAYU 2010

Program - programnya ialah :-
Pendaftaran Kokurikulum - 8 Januari 2010
Mesyuarat Agung - 10 Februari 2010
Kuiz Bahasa - 24 Mac 2010
Bahasa Isyarat - 24 Mac 2010
Minggu Bahasa Melayu - 29 Mac 2010 sehingga 2 April 2010
Teater - 29 Mac 2010
Syarahan ( Menengah Atas) - 7 April 2010
Syarahan ( Menangah Rendah ) - 7 April 2010
Mendeklamasikan Sajak ( Menengah Atas ) - 28 April 2010
Mendeklamasikan Sajak ( Menengah Rendah ) - 28 April 2010
Pertandingan Bersyair - 26 May 2010
Perbahasan Ala Parlimen ( Menengah Atas ) - 31 Jun 2010
Perbahasan Ala Parlimen ( Menengah Rendah ) - 21 Julai 2010
Pesta Pantun - 28 Julai 2010
Forum Remaja - 25 Ogos 2010
Pertandingan Mencipta Sajak - 22 September 2010
Jamuan Akhir Tahun

________________________________________________

PROGRAM DAN AKTIVITI
SEPANJANG MINGGU BAHASA1. Pertandingan Deklamasi Sajak , 29 Mac 2010 . Bertempat di kelas 5 Sains 2 . Kumpulan sasaran ialah Tingkatan 1-5 dan jumlah peserta seramai 12 orang .

2. Kuiz Lisan - Cabutan Bertuah , 29 Mac 2010 . Bertempat di tapak perhimpunan . Kumpulan sasaran ialah Tingkatan 1-5 dan jumlah peserta seramai 30 orang .

3. Perbahasan Ala Parlimen Peringkat Menengah Rendah , 31 Mac 2010 . Bertempat di Bilik Bahasa . Kumpulan sasaran ialah Tingkatan 3 dan jumlah peserta seramai 8 orang.

4 . Perbahasan Ala Parlimen Peringkat Menengah Atas, 31 Mac 2010 . Bertempat di Bilik Bahasa . Kumpulan sasaran ialah Tingkatan 4 dan 5 dan jumlah peserta seramai 8 orang .

5 . Pertandingan Mencari Harta Karun , 1 April 2010 . Bertempat di Smk Sentosa . Kumpulan sasaran ialah Tingakatn 1 -5 dan jumlah peserta seramai 120 orang .

6 . Pertandingan Bahasa Isyarat , 30 Mac 2010 . Bertempat di kelas 3 Rajin . Kumpulan sasaran ialah Tingkatan 1-5 dan jumlah peserta seramai 36 orang .

7 . Pertandingan Kuiz Bahasa , 30 Mac 2010 . Bertempat di Dewan Peperiksaan . Kumpulan sasaran ialah Tingkatan 1-5 dan jumlah peserta seramai 42 orang .

8 . Pertandingan Membuat Buku Skrap , 31 Mac 2010 . Bertempat di Lobi Smk Sentosa . Kumpulan sasaran ialah Tingkatan 1-5 dan jumlah peserta seramai 25 orang .

9 . Pertandingan Puisidra , 1 April 2010 . Bertempat di kelas 3 Rajin .

10 . Teka Silang Kata ( Minggu Bahasa ) . Bertempat di tapak perhimpunan .

11 . Pertandingan Pidato , 31 Mac 2010 . Bertempat di kelas 5 Sains 2 .
______________________________________________________________________